Privilege Club

Kako postati član Games Privilege Club-a?

Prilikom svake kupovine možete postati član Games Privilege Club-a (u daljem tekstu: Privilege Club). Kako biste se prijavili u članstvo u Privilege Club-u potrebno je da se registrujete kod nas na Veb-sajtu i da tom prilikom ostavite ime i prezime, adresu stanovanja, email adresu i kontakt telefon. Ukoliko niste u mogućnosti da se registrujete putem Veb-sajta, možete to uraditi i direktno u našoj prodavnici. Privilege karticu dobijate odmah ili poštom zajedno sa kupljenim proizvodom. Privilege karticu treba da koristite prilikom svake kupovine da bi se ista evidentirala na Vašem računu.
Kada Vaša kupovina (zbir svih računa u Games-ovim prodavnicama uključujući i kupovinu preko Veb-sajta) pređe 10.000din. na dvogodišnjem nivou, počinjete da ostvarujete popuste prilikom svake kupovine. Posmatra se period od 730 dana unazad, počev od trenutka izvršene kupovine.
Ukoliko želite da ostvarite popust i da Vam se kupovina evidentira u našem programu, potrebno je da pokažete Privilege karticu prodavcu na kasi pre plaćanja ili da unesete broj sa Privilege katice u Vaš korisnički nalog kako biste ostvarili popust prilikom kupovine preko Veb- sajta. Privilege kartica ne predstavlja sredstvo plaćanja, već dokaz o članstvu u Games Privilege Club-u i ostvarenim kupovinama.
Sa povećanjem ukupno ostvarenih kupovina u prodavnicama Games-a ostvarujete članske popuste. Usvojena skala popusta je:

 

Kategorije

Zbir svih računa

Popust na konzole, volane i stolice

Popust na programe: Igre, Prateća oprema, Merchandise

Srebrni

>= 10.000din < 100.000din

1%

5%

Zlatni

>= 100.000din < 150.000din

2%

7%

Platinasti

>= 150.000 din

3%

10%

 

 

*Napomena: Popusti ne važe za proizvode koji su označeni kao akcijski (AKCIJA ili RASPRODAJA), kao i za proizvode koji pripadaju kategorijama Monitori, Digitalni kodovi (igre koje su vidno obeležene kao DIGITALNI KOD), Prepaid Card (PSN, XBOX Live kartice i sl) Volane.

* Od 15.05.2024 ne obračunava se Privilege Club popust za kategoriju PlayStation konzola 

 

Prelazak iz niže u višu kategoriju

Prelazak iz niže u višu kategoriju se automatski ostvaruje kad Vaš ukupni promet u našim prodavnicama u roku od dve godine pređe granične vrednosti koje su prikazane u tabeli.

 

Prednosti posedovanja Privilege kartice

  1. Popusti pri kupovini
  2. Obaveštenja o promocijama, akcijama, rasprodajama i novitetima putem email-a
  3. Povremene specijalne ponuda – “samo za članove”
  4. Nagrade za najbolje i najvernije kupce (na kraju godine)


Napomena - Vašu karticu mogu koristiti i Vama bliske osobe, s tim sto se kupovine sabiraju samo na jedan račun, odnosno na jednog člana na čije ime glasi Privilege kartica.

 

Način promene pravila korišćenja Privilege kartice
Games ima isključivo pravo da promeni uslove korišćenja Privilege kartice, uslove sticanja popusta ili visinu popusta, kao i da potpuno ukine taj program. O promenama će blagovremeno obavestiti članove Privilege Club-a i ostale kupce. Ukoliko nakon obaveštenja o promenama ne otkažete članstvo u Privilege Club-u, smatra se da se slažete i prihvatate navedene promene. 

U slučaju gubitka ili krađe kartice obavezni ste da nestanak kartice prijavite na broj telefona: 063 1048 564 ili na email: porudzbine@games.rs. Nakon toga će Vam biti izdata nova kartica na koju će biti preneti svi popusti koje ste do tada ostvarili. Dužni ste da pismeno prijavite svaku promenu ličnih podataka koje ste dali prilikom prijavljivanja u članstvo u Privilege Club.

 

Obrada i zaštita Vaših ličnih podataka

Games rukovodi obradom Vaših ličnih podataka koje nam dajete prilikom prijavljivanja u članstvo u Privilege Club.

Prilikom prijavljivanja u članstvo u Privilege Club potrebno je da navedete sledeće tačne lične podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon i email adresu.

Games Vaše lične podatke prikuplja i obrađuje kako bi Vas obaveštavao kao člana Privilege Club-a o pogodnostima, ponudama i popustima, stanju na Privilege kartici i korišćenju popusta, za pripremu i slanje redovnih ili prilagođenih ponuda. Obaveštenja ćemo Vam slati na email adresu. Svaki email od nas će sadržati i link za odjavu sa mailing liste, koju možete izvršiti u bilo kom trenutku, nakon čega će prestati da Vam stižu emailovi sa informacijama o ponudama i popustima.

Prilikom kupovine sa Privilege karticom Games takođe prikuplja i obrađuje podatke o Vašim pojedinačnim kupovinama (npr. podatke o članstvu u Privilege Club-u, o proizvodima koje ste kupili, cenama, datumu i mestu izvršene kupovine, načinu plaćanja i pogodnostima koje su bile iskorišćene prilikom kupovine), a sve u cilju korišćenja pogodnosti koje Vam se pružaju kao članu Privilege Club-a i sastavljanja ponuda prilagođenih kupcima, kao i za praćenje ponašanja kupaca, unapređenja proizvoda i usluga koje Games pruža kupcima, rešavanja reklamacija i drugih mogućih problema.

Vaše lične podatke u prethodno navedene svrhe obrađujemo isključivo na osnovu Vašeg pristanka koji se daje prilikom kupovine u Games-ovim prodavnicama ili davanjem saglasnosti za dobijanje Privilege kartice prilikom kupovine preko Veb-sajta.

Kao član Privilege Club-a, a u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka u svakom trenutku imate sledeća prava: da tražite kopiju podataka koji se obrađuju; pristupa (u svakom trenutku imate pravo da dobijete informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, kao i o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti); na ispravku i/ili dopunu, na brisanje, na prigovor, na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu  podataka o ličnosti, na ograničenje obrade, na opoziv pristanka za obradu podataka o ličnosti kao i pravo na prenosivost podataka.

Ukoliko želite da ostvarite napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) to možete da učinite na sledeće načine: popunjavanjem i predajom Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti na Veb-sajtu ili u bilo kojoj od naših prodavnica ili slanjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili zahteva sastavljenog u slobodnoj formi email-om na adresu: office@games.rs ili poštom na:

Games doo za promet igara, konzola i prateće opreme Beograd

Stopićeva ulica 6

11070 Novi Beograd

 

Games Vaše lične podatke po pravilu ne prosleđuje trećim licima. Izuzetno možemo Vaše lične podatke proslediti pouzdanim trećim licima koja nam pomažu u pružanju usluga koje mi Vama nudimo. U tom smislu Vaše lične podatka koje ste nam dali kao član Privilege Club-a možemo proslediti: IT agencijama odnosno licima koja nam pružaju pomoć u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija, licima koja nam pružaju usluge isporuke proizvoda (usluge pošte, kurirske službe) i licima koja nam pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

Vaše lične podatke čuvamo za sve vreme Vašeg članstva u Privilege Club-u. Istupanjem iz članstva u Privilege Club-u obavezujemo se da ćemo Vaše lične podatake izbrisati ili pseudonimizirati.

Za sva pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka možete nam se obratiti u toku radnog vremena centralne kancelarije (radnim danom 8-16h) telefonom na: 063 1048 564, slanjem emaila na adresu: office@games.rs ili slanjem pisma poštom na: Games doo za promet igara, konzola i prateće opreme Beograd, Stopićeva ulica 6, 11070 Novi Beograd.