Ova mama je gejmer
21.03.2023.
Autor: Danica Manojlović

Dobre i loše strane AI učenja

Ništa nije toliko trajno kao promene

Veštačka inteligencija i/ili mašinsko učenje su skupovi koda koji grade novo razumevanje iz postojećih osnovnih podataka. Za razliku od pretraživača kao što je na primer Google, AI mašine mogu uzeti ogromne količine podataka i predvideti, sa velikom preciznošću, korisne i relevantne odgovore. ChatGPT se nadograđuje na postojeću OpenAI platformu tako što uključuje odziv. ChatGPT pamti prethodne razgovore tako da može da se nadoveže na prethodne odgovore. Umnogome različit od botova za pomoć prve generacije koje svi doživljavamo sa onlajn službama za pomoć, ovaj korak dalje stvara prirodniji, interaktivniji i korisniji razgovor za podršku i učenicima i nastavnicima.

Pre par dana je Fox New objavio članak i video materijal o implementaciji AI u školama. Pod nazivom Learning 2025, ovaj program implmentacije AI u školama izaziva dosta polemika.

Svuda se susrećemo sa raznim teorijama zaveta, ali i sa stvarnim problemima u najavi. Noviteti su uvek izazivali ne samo polemike već i prave male revolucije onih koji su želeli da sve ostane po starom. Sprovođenje ovog u Americi novog obrazovnog programa kritičari veruju da je pristup odozgo prema dole u cilju manipulacije vrednostima i uverenjima učenika kroz prihvatanje vladinih programa i zavisnost od veštačke inteligencije i mašinskog učenja. Program, nazvan Učenje 2025, a koji sprovodi Udruženje školskih nadzornika (AASA), poziva na “holistički redizajn” Sjedinjenih Država, sistem javnog obrazovanja do 2025. godine, sa pogledom na pravičnost i tehnologiju.

Ništa nije toliko trajno kao promene.

Heraklit

Okruzi širom Amerike su već počeli da primenjuju ovaj program. Kritičari su zabrinuti zbog njegove potencijalne upotrebe veštačke inteligencije (AI), za koju kažu da bi moglo da dovede do tretiranja učenika kao „robota“.”

Izveštaj Komisije za učenje 2025 fokusirao se na “buduće vođeno” obrazovanje, naglašavajući fokus na tehnologiji. Grupa za roditeljska prava No Left Turn in Education, Glavni operativni direktor Melisa Džekson i glavni istraživač Ejril Djuks, rekli su da veruju da ovaj pristup ne uspeva da nauči osnovne veštine koje su im potrebne, već će se prema njima ponašati kao prema robotima .

Mreža uspešnih praksi Successful Practices Network, koja je bila uključena u komisiju Learning 2025, promovisala je model veštačke inteligencije (AI) kreiran od strane OpenAI, pod nazivom Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3), koji je sličan ChatGPT3, prema dobijenim dokumentima autora No Left Turn in Education. AI model odgovara na pitanja i generiše tekst sličan čoveku, uključujući rezimee, eseje, nacrte, izveštaje, kompjuterski kod, čak i kreativno pisanje. U dokumentu se reklamira upotreba veštačke inteligencije u obrazovanju, uključujući mogućnost da se “nadgledaju i mere mnoge veštine koje se tradicionalno nisu procenjivale jer nije bilo načina da se to uradi.” Ove veštine, koje bi mogla da prati veštačka inteligencija, uključivale su komunikaciju, saradnju, kreativnost i inovacije. “Kako idemo napred, mnogi veruju da udvostručavanje nastave čitanja pisanja i aritmetike treba da bude škola’ glavni prioritet, a nekima jedini prioritet,” navodi se u dokumentu. “Iako su te osnovne kognitivne veštine neophodne za čvrstu akademsku osnovu, jednostavno vraćanje na njihovo podučavanje nije odgovor.

Jedna mašina može uraditi posao pedeset običnih ljudi. Ni jedna mašina nije u stanju da uradi posao jednog izuzetnog čoveka!

Elbert Hubbard

Na konferenciji Learning 2025, gde je program predstavljen nastavnicima širom zemlje, GPT-3 je reklamiran kao alat za učenike da rade i na časovima. Kritičari su postavili pitanja o širokim implikacijama tehnologije. Roditelji su zabrinuti da njihovo dete neće moći da razmišlja samostalno, da uspešno napiše esej ili reši matematički zadatak i da će se umesto toga previše oslanjati na tehnologiju. Ovakva tehnologija će decu pretvoriti u “robote.”

Ovaj program kažu ne donosi očekivano.

A šta se očekivalo?

  • Resursima za učenje se može pristupiti sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme. Alati veštačke inteligencije mogu pomoći da globalne učionice budu dostupne svima, uključujući one koji govore različite jezike ili koji možda imaju oštećenje vida ili sluha. Prevodilac prezentacija je besplatan dodatak za PowerPoint koji stvara titlove u realnom vremenu za ono što nastavnik govori. Ovo takođe otvara mogućnosti za učenike koji možda neće moći da idu u školu zbog bolesti ili kojima je potrebno učenje na drugom nivou ili na određenom predmetu koji nije dostupan u njihovoj školi. AI može pomoći u razbijanju granica između škola i između tradicionalnih nivoa razreda.
  • Zamorni zadaci koji oduzimaju mnogo vremena, kao što su vođenje evidencije ili ocenjivanje testova sa višestrukim izborom mogu da se završe putem automatizacije veštačke inteligencije. Vaspitač troši ogromnu količinu vremena na ocenjivanje domaćih zadataka i testova. AI može da se uključi i brzo reši ove zadatke, dok istovremeno nudi preporuke kako da se popune praznine u učenju. Iako mašine već mogu da ocenjuju testove sa višestrukim izborom, veoma su blizu mogućnosti da procene i pismene odgovore. Kako AI ulazi u automatizaciju zadataka administratora, to otvara više vremena za nastavnike koje mogu da provedu sa svakim učenikom. Postoji veliki potencijal za AI da stvori efikasnije procese upisa i prijema.
  • Često postavljana pitanja na koje se može odgovoriti putem četbotova AI tutora i chatbotovi mogu biti dostupni da odgovore na pitanja u bilo kom trenutku. Ovo otvara mogućnosti za rad sa decom i van škole, kada roditelji nisu prisurni kao i usklađivanje sa svim ostalim obavezama koje deca imaju. Potreba za socijalnom, emocionalnom i mentalnom podrškom za mlade je u svakom trenutku velika. Kao što je važno akademsko podučavanje jedan na jedan, tako je i dostupnost savetnika i mentora bitna. ChatGPT, posebno u kombinaciji sa AR/VR tehnologijom, može poslužiti kao savetnik na prvoj liniji za one kojima je to najpotrebnije. Pored toga, korišćenje ChatGPT-a bi moglo da omogući studentima trenutni pristup resursima za planiranje karijere i fakulteta, za traženje saveta i druge pogodnosti koje mogu proizaći iz pristupa savetniku, posebno imajući u vidu ogroman broj učenika koji se dodeljuje većini školskih savetnika.
  • Učenje se može prilagoditi i prilagođavati ciljevima i sposobnostima svakog učenika kroz personalizovane programe. Pitajte bilo kog roditelja koji se mučio da pomogne svom tinejdžeru sa matematikom, i biće veoma zainteresovani zbog potencijala veštačke inteligencije da podrži njihovu decu kada se muče kod kuće sa domaćim zadacima ili pripremama za test. Programi podučavanja i studiranja postaju sve napredniji zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, a uskoro će biti dostupniji i sposobniji da odgovore na niz stilova učenja. Postoji mnogo više AI aplikacija za obrazovanje koje se razvijaju, uključujući AI mentore za učenike, dalji razvoj pametnih sadržaja i novu metodu ličnog razvoja za edukatore kroz virtuelne globalne konferencije. Obrazovanje bi moglo biti malo sporije od usvajanja veštačke inteligencije i mašinskog učenja, ali promene počinju i nastaviće se.
  • Dizajniranje inovativnih iskustava učenja može potrajati značajno. AI može da odgovori na taj izazov. Nolej, novopokrenuta AI platforma dostupna za beta verziju početkom 2023. godine, može da generiše kompletne i sofisticirane module za učenje kada se dobije tekst, video ili drugi medijski izvor o nekoj temi. Ovi moduli sadrže zadatke, procene i eventualne procene generisane veštačkom inteligencijom za podršku rastu znanja i talenata učenika. Organizacije za učenje orijentisane na budućnost kao što je Sora Schools imaju interni istraživački tim koji istražuje upotrebu modela jezika kao što je ChatGPT u obrazovanju. Generalni direktor Garrett Smiley kaže: „Ovo ima potencijal da promeni sve. Mogao bi postati najbolji prijatelj nastavnika i pomoći učenicima da kreiraju čak i visokokvalitetne projekte. Ali, vreme će pokazati da li će se taj potencijal ostvariti. Ima još mnogo otvorenih pitanja.”
  • Pristrasnost i tačnost – AI je dobar onoliko koliko su dobri podaci koji se unose u algoritme mašinskog učenja. OpenAI koristi podatke iz 2021. i ranije pa je već out of date. Usluge podrške kao što je sertifikacija obrazovne tehnologije pomoći će kreatorima platformi da povećaju kapital. Uz masovno usvajanje upotrebe, AI takođe može biti samoreferencijalna, navodeći rad koji je već stvorila. Mašina koja stvara i uči Vas onome što je stvorila… Hmmm! Razmislite o AI motoru koji postavlja milione pitanja svake sekunde, a zatim ih objavljuje. Sam obim koji je proizveden mogao bi uticati na istinitost pretraga. Kao i kod svih informacija koje dobijamo putem pretraživanja na mreži, ne postoji garancija za njihovu pouzdanost i to je najgore od svega! Nije sve što pronađemo na internetu istina. Pošto je AIChat jezički model, ponekad će dati pogrešne odgovore, iako se čini da su njegovi odgovori tačni i autoritativni, i dalje će biti grešaka. Kao i sa svim informacijama koje dobijamo, potrebno je da imamo veštine da sortiramo informacije i proverimo njihovu validnost.
  • Pismenost – Ako svaki učenik ima pristup alatu kao što je OpenAI koji može da piše skoro savršene radove, nije teško zamisliti da će pisanje eseja, objavljivanje na blogu (to se kod mene neće desiti jer me pisanje smiruje) i drugo pisanje koje su proizveli ljudi ići putem kurziva. Zanimljivo, ali možda se smatra da nije kritično. Nema sumnje da će čitanje možda ostati isto, ali možda će osnovne konstrukcije eseja biti završene pomoću AI tehnologije, a ljudi mogu biti urednici, kreatori i postavljači pitanja. Meni se ovo nikako ne dopada!
  • Privatnost podataka – Kao i kod svih tehnologija, privatnost podataka je najvažnija.  Ako učenici i nastavnici koriste ChatGPT rešenja, kako će se njihovi ulazni podaci koristiti osim unosa u model podataka? Škole izražavaju zabrinutost zbog toga kako treće strane i sa ovakvim tehnologijama koriste podatke učenika bez davanja saglasnosti. Definitivno nam sa svih strana uzimaju podatke ali negde bi morala da se postavi granica!

Ja jesam za unapređenja i promene ali ne i za neverovatno olakšanje svih procesa razmišljanja i rada!

Kao što se moramo pomiriti sa time da će gejming ostati tu, tako je i sa AI tehnologijom. Gejming možemo kontrolisati ali AI nam može napraviti problem. AI će promeniti obrazovanje na različite načine, od načina na koji učenici uče do načina na koji nastavnici podučavaju. Alati zasnovani na veštačkoj inteligenciji omogućiće učenicima da uče brže, uz personalizovanije instrukcije prilagođene njihovim individualnim potrebama. AI takođe može pomoći nastavnicima da prate napredak učenika, omogućavajući im da intervenišu u učenju kada je to potrebno i daju efikasnija uputstva. AI takođe može pružiti vredan uvid u učinak učenika i pomoći nastavnicima da razviju bolje metode podučavanja. AI će takođe pomoći školama da postanu pametnije, uz efikasnije korišćenje resursa i bolje donošenje odluka. Na kraju, AI može pomoći u stvaranju pravednijeg, efikasnijeg i prijatnijeg okruženja za učenje za sve učenike. U svetu koji je sve rastreseniji i nepovezaniji, možda veštačka inteligencija može da obezbedi kvalitetniji pristup obrazovanju većem broju ljudi na efikasniji način kako bi se dalo vreme da se zajednički pozabave nekim od najvećih svetskih izazova.

Sa druge strane, u svetu koji je sve povezaniji a otuđeniji, svetu koji ima sve manje emocija i empatije, svetu koji uništava toliko toga a najviše kreativnost, da li smo dovoljno zreli da obuzdamo AI?

Tehnologija počinje tako što olakšava stari rad, ali onda zahteva da novi rad bude bolji

Seth Godin

Povezani proizvodi

Sačuvano u omiljne
PS5 igre PS50321
U ludom i uzvišenom utopijskom svetu, učestvuj u eksplozivnim susretima. Prilago...
Motivišuće
Kreativno
Prilagođeno uzrastu
5.999,00 RSD
Vrsta
Nova
5.999 ,00 RSD
Korišćena
3.999 ,00 RSD
Sačuvano u omiljne
PS5 igre PS50120
Nastavak igre Horizon Zero Dawn Postapokaliptična open world avantura smeštena ...
Motivišuće
Kreativno
Prilagođeno uzrastu
4.799,00 RSD
Ušteda 31%
6.999,00 RSD
Vrsta
Nova
6.999,00 RSD
4.799 ,00 RSD
Korišćena
4.999 ,00 RSD

Slični članci

17.
Mar.
2023.
Ova mama je gejmer
Gejming je lako mrzeti i braniti. Dežurni krivac za sve ono što se ne razume ili nema dovoljno informacija. Al je kažu nešto &sc...
22.
Dec.
2022.
Vesti/Najnovije
Matematika ponekad može biti dosadan predmet za učenje, pa zašto ne biste iskoristili jednu od ovih matematičkih računarskih igara da zadržite interes...
26.
Sep.
2021.
Ova mama je gejmer
Ova 2021. godina će verovatno biti upamćena i kao godina u kojoj je gejming uspeo da dokaže da pored loših stvari koje su mu do sada pripisivali, post...